Bluetooth 5.4 – Wszystko co musisz wiedzieć

Bluetooth 5.4 to najnowsza wersja specyfikacji core, która wprowadza szereg innowacyjnych funkcji. Wśród najważniejszych zmian znajdują się możliwość dwukierunkowej komunikacji w trybie bez połączenia, szyfrowanie danych reklamowych oraz profil etykiet elektronicznych na półkach (ESL). W tym artykule omówimy te nowe funkcje oraz ich znaczenie dla rozwoju aplikacji Bluetooth.

Czym jest Bluetooth 5.X i co zmiany względem 4.X?

Bluetooth 5.X to kolejna generacja standardu komunikacji bezprzewodowej Bluetooth, która wprowadza szereg ulepszeń i nowych funkcji w porównaniu do poprzedniej wersji, czyli Bluetooth 4.X.

Najważniejsze zmiany wprowadzone w Bluetooth 5.X w porównaniu do 4.X to:

 1. Zwiększona przepustowość danych: Bluetooth 5.X oferuje do czterokrotnie większą przepustowość w porównaniu do Bluetooth 4.X, co umożliwia szybszą transmisję danych.
 2. Zasięg działania: Dzięki zwiększonemu zasięgowi, Bluetooth 5.X pozwala na stabilniejsze połączenia nawet na większych odległościach w porównaniu do poprzedniej wersji.
 3. Ulepszenia w technologii Low Energy: Bluetooth 5.X wprowadza szereg usprawnień związanych z oszczędnością energii, co pozwala na wydłużenie czasu pracy urządzeń zasilanych bateriami.
 4. Poprawiona wydajność w obszarze IoT: Bluetooth 5.X wprowadza nowe funkcje i protokoły, które mają na celu ułatwienie komunikacji między urządzeniami w Internecie Rzeczy (IoT), co prowadzi do bardziej efektywnego zarządzania danymi i zwiększonej interoperacyjności.
 5. Obsługa większej liczby urządzeń: Bluetooth 5.X umożliwia obsługę większej liczby urządzeń w jednym systemie, co pozwala na tworzenie bardziej złożonych sieci komunikacyjnych.

Te zmiany czynią Bluetooth 5.X bardziej wszechstronnym i wydajnym standardem bezprzewodowej komunikacji, otwierając nowe możliwości dla różnorodnych aplikacji i urządzeń.

Jakie najważniejsze zmiany wprowadza Bluetooth 5.3?

przyklad zmian w bluetooth 5.4

Bluetooth 5.4 wprowadza szereg nowych funkcji, które poprawiają wydajność i bezpieczeństwo protokołu.

Niektóre z głównych zmian to:

 1. Periodic Advertising with Responses (PAwR): Umożliwia dwukierunkową, bezpieczną komunikację w trybie bezpołączeniowym, co pozwala na obsługę tysięcy urządzeń przy minimalnym zużyciu energii.
 2. Encrypted Advertising Data: Zapewnia standardowy sposób szyfrowania danych reklamowych, co zwiększa bezpieczeństwo w systemach IoT.
 3. Profil Elektronicznej Etykiety (ESL): Standardowy zestaw funkcji dla wykorzystania PAwR i szyfrowanych danych reklamowych, umożliwiający zarządzanie wyświetlaniem informacji o produktach w sklepach.
 4. LE GATT Security Levels Characteristic (SLC): Ogranicza zakłócenia w przepływie użytkownika poprzez warunki bezpieczeństwa, które mogą opóźniać dostęp do atrybutów GATT.
 5. Wybór Kodowania Reklamowego: Pozwala hostowi na wybór kodowania używanego przez kontroler do przesyłania pakietów reklamowych, co zwiększa zakres komunikacji.

Te nowe funkcje sprawiają, że Bluetooth 5.4 jest bardziej wszechstronne i bezpieczne, otwierając drogę do nowych zastosowań w szerokim zakresie branż i ekosystemów.

Periodic Advertising with Responses (PAwR)

Periodic Advertising with Responses (PAwR) to jedna z kluczowych funkcji wprowadzonych w standardzie Bluetooth 5.4. Jest to rozszerzenie poprzedniej funkcji Periodic Advertising, które umożliwia dwukierunkową komunikację w trybie bezpołączeniowym.

Dotychczasowa funkcja Periodic Advertising pozwalała na jednokierunkową transmisję danych z urządzenia nadawczego do odbiorców (takich jak urządzenia końcowe), ale nie pozwalała na odbiór odpowiedzi od tych urządzeń. PAwR zmienia ten scenariusz, umożliwiając urządzeniom końcowym na odsyłanie odpowiedzi do nadawcy.

Jak działa PAwR?

Nadajnik wysyła okresowo reklamowane pakiety danych w wyznaczonych przedziałach czasowych. Odbiorniki (czyli urządzenia końcowe) synchronizują się z nadajnikiem i odbierają pakiety danych.

W przypadku PAwR pakiety te są organizowane w małe sloty czasowe, w których odbiorniki mogą precyzyjnie synchronizować się z nadajnikiem i odpowiadać na przesyłane dane.

Encrypted Advertising Data

Zaszyfrowane dane reklamowe (Encrypted Advertising Data) odnoszą się do informacji przekazywanych przez urządzenia Bluetooth w formie reklamowych pakietów, które zostały zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych poprzez szyfrowanie.

Wcześniej, przed wprowadzeniem Bluetooth w wersji 5.4, nie istniał standaryzowany sposób szyfrowania tych danych reklamowych.

Jednak teraz, dzięki nowej specyfikacji, można stosować szyfrowanie danych przekazywanych w reklamowych pakietach, co pozwala na zapewnienie poufności, integralności i bezpieczeństwa sieci Bluetooth.

Profil Elektronicznej Etykiety (ESL)

Profil Elektronicznej Etykiety (ESL) odnosi się do standardowego zestawu zasad i protokołów, które umożliwiają komunikację między urządzeniami Bluetooth.

Takimi mogą być punkty dostępowe i etykiety elektroniczne, używanymi na przykład w sklepach detalicznych do wyświetlania informacji o produktach.

Profil Elektronicznej Etykiety

Profil ESL definiuje sposób, w jaki urządzenia komunikują się ze sobą, przesyłając dane dotyczące cen, nazw produktów czy kodów kreskowych.

Dzięki zastosowaniu Bluetooth w wersji 5.4, Profil ESL może korzystać z funkcji szyfrowania danych reklamowych oraz komunikacji bezpołączeniowej z odpowiedziami (PAwR), co przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa, wydajności i efektywności energetycznej tego typu systemów.

LE GATT Security Levels Characteristic (SLC)

LE GATT Security Levels Characteristic (SLC) to nowa cecha wprowadzona w specyfikacji Bluetooth w wersji 5.4. Ma ona na celu kontrolę poziomów bezpieczeństwa w architekturze Generic Attribute Profile (GATT) w Bluetooth Low Energy (LE).

SLC umożliwia klientowi określenie wymaganego poziomu bezpieczeństwa i trybu dostępu do wszystkich potrzebnych atrybutów GATT.

Dzięki temu, w razie potrzeby, bezpieczeństwo łącza może być uaktualnione, aby spełnić wymagania dostępu do atrybutów GATT przed próbą dostępu do nich.

Czy Bluetooth 5.4 jest kompatybilne z 5.0?

Urządzenia obsługujące Bluetooth w wersji 5.4 są kompatybilne wstecznie z poprzednimi wersjami Bluetooth, w tym z wersją 5.0.

Oznacza to, że urządzenia wyposażone w Bluetooth 5.0 będą mogły współpracować z urządzeniami korzystającymi z Bluetooth 5.4.

Jednakże nie wszystkie nowe funkcje wprowadzone w wersji 5.4 mogą być dostępne dla starszych urządzeń.

Kto głównie zyska na Bluetooth 5.4?

Bluetooth 5.4 przynosi wiele nowych funkcji i ulepszeń, które mogą przynieść korzyści różnym grupom użytkowników i branżom. Oto kilka głównych grup, które mogą zyskać na wprowadzeniu Bluetooth 5.4:

 1. Przemysł IoT (Internet of Things): Branża IoT może korzystać z nowych możliwości komunikacji bez połączenia, co umożliwia efektywną komunikację w sieciach sensorów i urządzeń IoT.
 2. Handel detaliczny: Elektroniczne etykiety (ESL) i inne aplikacje związane z handlem detalicznym mogą wykorzystać funkcje PAwR i zaszyfrowanych danych reklamowych do zapewnienia bezpiecznej, energooszczędnej i wydajnej komunikacji między etykietami a systemem zarządzania sklepem.
 3. Aplikacje przemysłowe: W sektorze przemysłowym możliwość nawiązywania połączeń bez połączenia oraz transmisja zaszyfrowanych danych reklamowych może być wykorzystywana do monitorowania, kontroli i optymalizacji procesów produkcyjnych.
 4. Konsumenci: Dla użytkowników końcowych nowe funkcje mogą przynieść lepsze doświadczenia związane z użytkowaniem urządzeń Bluetooth, takich jak wydajniejsze zarządzanie energią, bezpieczniejsza komunikacja oraz nowe zastosowania w codziennym użytkowaniu.

Ogólnie rzecz biorąc, Bluetooth 5.4 otwiera drzwi do nowych zastosowań i poprawia efektywność istniejących rozwiązań w szerokim zakresie branż i scenariuszy użytkowania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *